un schema de coco002__R_solution_de_l__cran_001__R_solution_de_l__cran_